sitetest
producten > prescan©

Targetgroup testpanel

De Prescan© is een module die bedoeld is om uw internetactiviteiten in kaart te brengen. De internet activiteiten van uw bedrijf worden getest door een testpanel bestaande uit studenten en beginnend werkenden. Wij maken gebruik van een testpanel bestaande uit personen uit uw doelgroep. Op deze manier proberen wij zo goed mogelijk op uw doelgroep in te spelen. Wij gaan uit van 10 willekeurig geselecteerde testpersonen uit deze doelgroep.

Duur van het onderzoek
Het testpanel verkent de website onder andere op indeling, functie, kleur, gebruiksvriendelijkheid en het beoogde doel van de website. De duur van dit onderzoek is 2 weken. Na dit onderzoek krijgt u een overzichtelijk rapport met daarin het verslag, resultaten en conclusies van het onderzoek. Dit rapport wordt persoonlijk met u doorgenomen.
 
De prescan© resulteert in:

Een globale beoordeling van uw website door Sitetest

Website getest door 10 proef-personen (16-24 jarigen)

Overzichtelijke onderzoekstermijn van 2 weken

Resultaten worden verwerkt en gepresenteerd in een rapport

1 mondelinge presentatie van het rapport